NIEUW!! Wereldliedjes zingen

De workshop wereldliedjes zingen was op de Muziek Maak Middag een groot succes. Meld je aan om hier vervolg aan te geven! 

Zie: = Aanmelden =

Op woensdag 10 januari gaat deze activiteit van start! 

Aanvang is 15:00 uur in het Kulturhus Holten.

MOC Holten

Welkom op de website van MOC Holten!

Hier kun je alles vinden, van vakantie-roosters tot tarieven, tot foto's van de leerlingenconcerten.

 

Zie Agenda voor de komende activiteit.

 

Terugblik

Het Muziek Onderwijs Centrum Holten (MOC) is opgericht in 1988 als voortzetting van de toen opgeheven Stichting Muziekschool Holten. De eerste lessen werden gegeven in Dorpshuis ‘De Boschkamp’ aan de Tuinstraat. In het jaar 2010 verhuisde het MOC naar het toen nieuw te openen Kulturhus aan de Smidsbelt.

2024 - Nieuwe start

In 2020 maakt het MOC als zelfstandig muziekonderwijscentrum deel uit van het Muziekhus en is het aanbod aan cursussen uitgebreid. Ook de leslokalen zijn in 2019/2020 gemoderniseerd tot goed geoutilleerde studio’s. De gemeente subsidieert het lesgeld voor leerlingen tot 18 jaar. Ook voor volwassenen is het leren spelen op een instrument tegen zeer aantrekkelijke tarieven mogelijk. 


De docenten (allen bevoegd en gekwalificeerd) organiseren voorspeelavonden voor ouders en belangstellenden. Voor leerlingen is het voorspelen en samenspelen een belangrijke stimulans en de ouders kunnen zich zo op de hoogte stellen van de vorderingen van hun kinderen.


Het Muziek Onderwijs Centrum neemt op eigen initiatief, of op verzoek, deel aan activiteiten in Holten.