Zang

Iedereen kan zijn stem beter leren ontwikkelen. In principe beschikt ieder gezond mens namelijk over een stem: een instrument dat bestaat uit ‘4 pijlers’: een lichaam, twee longen, een paar stemplooien en een klankruimte. Iedereen heeft hetzelfde instrument, dus dezelfde mogelijkheden. Echter, de ene mens klinkt van nature anders dan de andere door verschillen in de bouw of de invloeden van de omgeving. Een man heeft bijvoorbeeld een groter strottenhoofd dan een vrouw. En een Fransman gebruikt zijn klankruimte anders dan een Nederlander. Het instrument en het mechaniek zijn bij iedereen hetzelfde, waarbij de bouw en de manier van gebruik verschillen. (UVS - Alberto ter Doest)

Docent: Pauline Strasters

Mijn naam is Pauline Strasters en zingen is iets wat ik van jongs af aan geweldig vind. Voor mij is het altijd een creatieve vorm geweest om plezier, gevoel en emoties te ervaren. Zingen kan ook heel spannend zijn. Je instrument zit tenslotte in je eigen lichaam, waardoor je je kwetsbaar kan voelen. In de lessen staat daarom vooral het plezier voor zingen centraal. Ik wil met de leerling samen kijken waar zij behoefte aan hebben en daarop inspelen. Samen gaan we o.a. aan de slag met stemtechniek, performance en tekstinleving. Ook is er de mogelijkheid om de zangles te combineren met basis piano of songwriting.

In juli 2018 ben ik afgestudeerd aan de Popacademie ArtEZ in Enschede. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende zangtechnieken (Estill Voice Training en Universal Voice System), die regelmatig terugkomen binnen de les.